Napredujeme! Pozrite sa, ako to vyzerá na stavbe

Späť na články
2. septembra 2021

Apartmány Bešeň rastú, ako z vody. Nahliadnite s nami na stavenisko, na ktorom sa to poriadne hýbe. Čo všetko sa dialo v uplynulých týždňoch?

Po tom, ako si stavenisko prevzal zhotoviteľ stavby – spoločnosť BTB, jeho prvé kroky smerovali k odstráneniu pôvodného osvetlenia, mobiliáru a náletových drevín z pozemku.  Nasledovalo budovanie inžinierskych sietí – stavebné pripojenie elektrickej energie vrátane jeho rozvodu, vodovodu, mobilné pripojenie internetu, ale aj zriadenie časozberu zabezpečujúceho fotografie realizácie stavby v časovej postupnosti.

A čo bolo ďalej?

Stavebníci najskôr vybudovali zázemie v podobe bunkoviska, v ktorom sú kancelárske priestory pre riadiacich pracovníkov stavby, ale aj priestory pre potreby samotných stavebných pracovníkov (šatne, WC..). Zo stavebných objektov sa ako prvá dostala na rad preložka verejnej kanalizácie.

Ďalej pokračovali práce na výkopoch základových jám, zhutnenie základových špár a osadenie uzemnenia pod základy. Nasledovali práce súvisiace s montážou železnej výstuže pre základové pásy, pätky, montáž rámového debnenia pre základy a nakoniec samotná betonáž do úrovne spodného líca základovej dosky.

Ďalšie práce pre vás monitorujeme. Zostaňte s nami!

Vyberte si z ponuky Apartmánov Bešeň

Prezrite si zoznam všetkých ponúkaných apartmánov a vyberte si ten, ktorý bude najviac vyhovovať vám a vašim potrebám.