Bohatá na príbehy. Taká je Liptovská Mara.

Späť na články
30. septembra 2022

Dominanta Liptova, ktorá zrkadlí na vodnej hladine Chočské vrchy, Západné i Nízke Tatry. Láka turistov i rybárov. Reč je o Liptovskej Mare, najväčšej vodnej nádrži na Slovensku.

S Liptovskou Marou sa spája mnoho príbehov. Rozprávať by ich mohlo viac ako 4-tisíc ľudí, ktorí prišli o svoje domovy. Obyvatelia dedín Čemice, Demčín Liptovská Mara, Liptovská Sielnica (pôvodná), Nižné Dechtáre, Paludza, Parížovce, Ráztoky, Sestrč, Sokolče, Vrbie, Vyšné Dechtáre, Liptovský Trnovec a Bukovina tvorili viac ako 940 rodín. Všetci sa museli vysťahovať pre výstavbu vodného diela Liptovská Mara. Symbolom zatopených obcí je dnes už len veža kostola Panny Márie z 13. storočia, ktorá stojí na brehu Liptovskej Mary. Pôvodný gotický kostol bol zbúraný, stáť zostala iba spomínaná renesančná veža. Prvé poschodie veže slúži v letných mesiacoch ako expozícia Liptovského múzea. Najcennejšie pamiatky zo zatopených obcí, ako aj kópiu Kostola Panny Márie s vybranými originálnymi prvkami preniesli do Múzea liptovskej dediny v Pribyline.

Váh na Liptove sa veľmi často vylieval z koryta a v minulosti narobil značné škody. Preto sa na ňom rozhodli vybudovať vodné dielo, ktoré dokončili v roku 1975. Priehrada plní viacero funkcií. Najmä však protipovodňovú. Zadržiava prívalovú vodu, v čase sucha je zásobárňou pre južné Slovensko a v neposlednom rade slúži na výrobu elektrickej energie. Pár kilometrov od tejto vodnej atrakcie, ktorá každoročne láka tisíce turistov, nájdete aj Apartmány Bešeň. Tie sú už takmer dokončené a čakajú na svojich majiteľov.

Posledné úpravy aj dizajnové nádoby na odpad

Fasáda Apartmánov Bešeň je hotová. Pred nami sú už len dokončovacie práce. Montujeme konštrukcie, drevené výplne obkladov a dlažby na terče na balkónoch. Posledné úpravy sa týkajú aj zábradlia, sklenených výplní a drevených zásten na terasách na štvrtom nadzemnom podlaží. Rozvody zdravotechniky a ústredného kúrenia, vrátane koncových prvkov v apartmánoch, ako aj plynová kotolňa sú hotové. Každý apartmán má nainštalované čidlá pre systém elektrickej požiarnej signalizácie EPS a zvukovej požiarnej signalizácie HSP. A tiež svetelné značenie únikových ciest.

Na chodbách už finalizujeme dlažby a zábradlia. V spoločných priestoroch robíme posledné povrchové úpravy, ku ktorým patrí aj upratovanie apartmánov. Sieťové prípojky budovy (elektrická, kanalizačná, vodovodná, plynová a optická) sú pripravené na spustenie. Záverečné práce nás čakajú i na spevnených plochách parkovacích miest, ciest, chodníkov a dopravných značení.

V okolí bytových a apartmánových domov často stávajú neatraktívne odpadové nádoby (domový odpad, bioodpad, papier, tetrapaky), ktoré veľmi prznia okolité prostredie. My sme sa preto rozhodli pre systém kompaktných dizajnových boxov na odpad pre dve nádoby s objemom 120 litrov a dva kontajnery s objemom 1 100 litrov. Je to zdanlivá drobnosť, ale my veríme, že aj takéto detaily sú dôležité. 

Vodná stavba je skolaudovaná

A na záver ešte jedna dobrá správa. Kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu (SO – 05 Dažďová kanalizácia + odlučovač ropných látok dažďovej vody zo spevnených plôch spolu s preložkou kanalizácie) je od 20. septembra 2022 právoplatné. 

Vyberte si z ponuky Apartmánov Bešeň

Prezrite si zoznam všetkých ponúkaných apartmánov a vyberte si ten, ktorý bude najviac vyhovovať vám a vašim potrebám.