Ilustračné vizualizácie

Všetky použité vizualizácie sú ilustračné a podoba stavby bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie. Investor si vyhradzuje právo na úpravu ponúkaných materiálov a zariaďovacích predmetov použitých v štandardnom prevedení za materiály porovnateľnej kvality.