Ďakujeme za priazeň pri projekte Apartmány Bešeň

Späť na články
31. januára 2023

Aj keď už máme prvý mesiac v roku za sebou, ešte raz by som Vám chcel popriať veľa zdravia a úspechov v roku 2023.

Keďže s realizáciou projektu Bešeň sme vo finále, chcem Vám taktiež poďakovať za Vašu priazeň, ktorú ste nám sledovaním noviniek prejavili. Ak vás zaujímajú aj ďalšie projekty našej spoločnosti, informácie o nich nájdete na stránke www.buknalaurincik.sk/projekty/ alebo na našom Facebooku a Instagrame (Bukna & Laurinčík).

Rok 2022 sme skončili právoplatným kolaudačným rozhodnutím, nastavením správy a starostlivosti o budovu ako aj odovzdaním niektorých apartmánov. Sme radi, že si svoje apartmány prebralo už viac ako 90% klientov. Mnohí si už začali apartmány aj zariaďovať. Pár apartmánov máme ešte v predaji, a tak sme radi, že sa s projektom celkom nelúčime.

Tento blogový článok k projektu Bešeň je náš posledný, a tak sa chcem za náš tím poďakovať generálnemu zhotoviteľovi stavby spoločnosti BTB GROUP s. r. o., ako aj ostatným dodávateľom, spolupracovníkom a všetkým pracovníkom úradov a dotknutých organizácií, s ktorými sme pri výstavbe alebo v rámci povoľovacích procesov prišli do kontaktu. 

Úprimné ďakujem však patrí predovšetkým Vám, za Vašu dôveru, ktorú ste do nás od začiatku projektu vložili. Veríme, že si svoj apartmán užijete k spokojnosti a do budúcnosti v ňom prežijete  nezabudnuteľné chvíle. 

Anton Stročka, projektový manažér projektu a

celý tím Bukna & Laurinčík

Vyberte si z ponuky Apartmánov Bešeň

Prezrite si zoznam všetkých ponúkaných apartmánov a vyberte si ten, ktorý bude najviac vyhovovať vám a vašim potrebám.